facebook

  • slajd01.jpg
  • slajd02.jpg
  • slajd03.jpg
  • slajd04.jpg
  • slajd05.jpg
  • slajd06.jpg

FLYERS

Dzieci w wieku od 10 do 12  lat,  zajęcia dwa razy w tygodniu po 50 min, grupy 8-12 osobowe, kwalifikacja – test

Na poziomie Flyers uczeń utrwala i poznaje słownictwo oraz struktury gramatyczne poprzez liczne gry i zadania językowe. Dzięki nim dowiaduje się w jaki sposób funkcjonuje język i porządkuje wiadomości gramatyczne. Poprzez różnorodne ćwiczenia komunikacyjne w parach i interaktywne zajęcia grupowe uczniowie rozwijają umiejętność mówienia i słuchania. Nauka czytania i pisania stanowi ważny element tego etapu nauki – pisanie i czytanie są doskonalone poprzez zadania zebrane w podręczniku i zeszytach ćwiczeń.

Dziecko będzie potrafiło:

  • czytać i słuchać ze zrozumieniem,
  • pisać zdania na zadany temat,
  • zapamiętać słownictwo, wyrażenia i struktury językowe określone w programie,
  • komunikować się po angielsku w określonym zakresie.

O nas |  Nasza oferta |  Metoda | AktualnościCennik |  Galeria |  Kontakt

Jesteśmy licencjonowaną placówką